Контроль якості

Якість – це не тільки перемоги, але й помилки, на яких і здобувається справжній досвід. Ми ретельно аналізуємо здобутий досвід та ділимося ним з новими працівниками в процесі роботи. Наша компанія знаходиться в постійному  русі та пошуку нових ефективних рішень, що необхідні для організації надання якісних та своєчасних послуг.  
В основі всього виробничого процесу стоїть людина, а людям властиво помилятися. Тому ми запровадили багаторівневу систему контролю якості: 
- замовлення приймає професійний менеджер по роботі з клієнтами він визначає тематику, попередньо оцінює замовлення, оформляє необхідну документацію для юридичних осіб (рахунки-фактури, акти виконаних робіт).
- передає замовлення в роботу перекладачу, що працює зі вказаною тематикою.
- передає готовий переклад редактору.
- передає відредагований переклад коректору.
- передає відредагований та відкоректований переклад (у разі якщо це наукові періодичні видання) науковому редактору.
- передає текст спеціалістам для верстки
- забезпечує процес засвідчення документів як нотаріального так і печатками Центру перекладів «ЕСПЕРАНТО™»
- контролює роботу кур’єрів, які доставляють документи для засвідчення в різноманітних міністерствах: юстиції, освіти, закордонних справ, внутрішніх справ, охорони здоров’я, різноманітних посольств та дипломатичних представництв.
- відправляє готову роботу замовнику
- контролює процес зворотного зв’язку з замовником.   

  Якість та час виконання як довготермінових проектів так і звичайних короткострокових замовлень є тими критеріями, що визначають роботу всієї компанії, адже час – гроші, а ми добавимо: якість – це наша з вами репутація, саме так - це спільна відповідальність успіх якої залежить від співпраці замовника та виконавця, саме така формула є запорукою успішності любого починання.