Апостиль та легалізація документів для Польщі

Підготовка документів для оформлення віз, вступу до ВНЗ, шлюбу з іноземцем і т.д. обов'язково включає процедуру їх легалізації: консульської або проставлення штампу «Апостиль». Легалізація документа підтверджує тільки справжність його походження і підписи видав посадової особи, а не в ньому інформації.

Коли слід проставляти апостиль

Апостиль проставляють на офіційно-правові папери, які будуть використовуватися за кордоном, в одне з країн, що підписала Гаакскую конвенцію. Польща приєдналася 19 листопада 2004 року, підписана угода набула чинності з 14 серпня 2005 року. Не потрібно проставлення апостиля та консульська легалізація, якщо між країнами укладено договір про спрощення цих процедур. Договором передбачається, що видані в одній країні встановленого зразка та скріплені офіційною печаткою паперу, не вимагають легалізації в інший. Для них може знадобитися тільки переклад з нотаріальним посвідченням. Україна визнає офіційні папери наступних держав: Азербайджанська Республіка, Грузія, Республіка Білорусь, Республіка Молдова, Республіка Вірменія, Республіка Казахстан, Російська Федерація, Республіка Таджикистан, Туркменістан, Республіка Узбекистан, Киргизька Республіка, Польща та Чехія.

Слід зазначити, що видані в Польщі і Чехії дипломи та свідоцтва визнаються на території України, а на оформлення в нашій країні для надання в цих входять до Євросоюзу державах - необхідно апостилювати. Звільняються від проходження легалізації паперу, видані консульськими / дипломатичними представниками або щодо митних процедур і торгового обміну. ​​

Що підлягає апостилюванню

На будь-який, оформлений в Україні, офіційно-правовий документ можна поставити апостиль. Він повинен бути правильно оформлений: мати зазначені дату видачі, посада, ПІБ та розбірливий підпис офіційної особи, яка видала його. Апостиль проставляють на:

  • установчу документацію (рішення про призначення директора, установчий договір, статут і т.д.;
  • рішення, видані судовими органами;
  • дипломи, атестати та інші посвідчення про освіту;
  • свідоцтва про народження, смерті, шлюби і т.д.;
  • оформлені нотаріусом аффідевіт, згода на вивезення за кордон дитини і т.д.;
  • інші, які підпадають під поняття офіційно-правових.

Що підлягає легалізації при вступі до ВНЗ Польщі?

Головними при вступі до вищого навчального закладу Польщі є атестат і додаток до нього про отримання повної середньої освіти. Для вступу в магістратуру надаються додатково диплом бакалавра і додаток. Для вступу слід пройти процедуру легалізації, нотаріально завірити не тільки переклад документів, а й їх копії. Перекладу підлягає також медична довідка форма-086.

Центр перекладів «Есперанто ™» пропонує повний пакет послуг: проставлення апостиля, завірення нотаріусом копії атестата та диплома, та додатків до них, переклад всіх необхідних паперів на польський і їх нотаріальне завірення.

Документи, які можуть не пройти перевірку

Відмова в проставленні апостиля можливий:

  • при наданні копій і ксерокопій документів, без наявності оригіналів; у разі сильного пошкодження справжнього документа, що не дозволяє прочитати текст; Не завірений підписом офіційного посадової особи і гербовою печаткою (навчальні плани, архівні довідки);
  • неможливість отримати Міносвіти України зразки відповідних підписів і відбитка печатки навчального закладу, що видав документ про освіту;